Zakochaj się w Biebrzy

Chęć podziwiania dzikiej natury ściąga do doliny Biebrzy turystów z Polski i z zachodniej Europy. Niedawno Biebrzański Park Narodowy obchodził 20-te urodziny,  a najbliższe naszej Zagrodzie Czerwone Bagno podlega ochronie już od blisko stu lat.

Biebrza odkrywa swe uroki o każdej porze roku, jednak zdecydowanie należy przyjeżdżać do Biebrzańskiego Parku Narodowego wiosną i wczesną jesienią. Na przedwiośniu  warto obejrzeć spektakl przelotów wielotysięcznych stad dzikich gęsi nad gigantycznie rozlaną Biebrzą, a późną wiosną zobaczycie np. tokujące bataliony wśród morza kwitnących kaczeńców. Jesienią łosie odbywają swoje gody zwane bukowiskiem, a ogromne stada żurawi gromadzą się na zlotowiskach.

Spośród 62 gatunków ptaków uznanych za zagrożone wyginięciem, 42 regularnie gnieżdżą się na tych terenach. Spotkać tu można np.: dubelta, bataliona, cietrzewia, wodniczkę, orlika grubodziobego, bielika, czarnego bociana. Z chronionych roślin obejrzeć tu można takie rarytasy jak rosiczka i dzikie storczyki.

W Zagrodzie Kuwasy znajduje się punkt sprzedaży kart wstępu do parku narodowego. Współpracujemy z doskonałymi licencjonowanymi przewodnikami biebrzańskimi. Nasza recepcja chętnie pomoże zorganizować wycieczkę z przewodnikiem, który stanie się waszymi oczami i uszami w świecie dzikiej biebrzańskiej przyrody.

Biebrzański Park Narodowy jest najrozleglejszym  parkiem narodowym w Europie Środkowej. Znajduje się w województwie podlaskim. Powstał w 1993 roku.

Pokutuje pogląd, że aby chronić przyrodę, należy zostawić ją w spokoju i nie ingerować w nią. W przypadku tego parku narodowego jest inaczej. Przyroda i ludzie od wieków żyli tu w harmonii. To dzięki ekstensywnemu rolnictwu nad Biebrzą i jej dopływami przetrwały rzadkie, i ginące w kraju oraz Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt. Koszenie siana i wypas bydła, prowadzony zgodnie z rytmem natury sprawiły, że bagna biebrzańskie nie zarastały zaroślami wierzbowymi, brzozą i olchą, a podmokle łąki stwarzają warunki dla wielu gatunków rzadkich gatunków ptaków, np. dla orlika grubodziobego (100% populacji polskiej).

Walorem krajobrazowym Biebrzańskiego Parku Narodowego jest szeroka dolina z silnie meandrującą rzeką Biebrzą oraz z bagnami (największymi w Polsce). Zachowała się tutaj unikatowa mozaika i strefowość siedlisk mokradłowych, a Bagna Biebrzańskie są uznawane za jedną z najważniejszych w kraju i Europie Środkowej ostoi ptaków wodno- błotnych. W logo parku  znajduje się ptak batalion, a królem mokradeł cały czas pozostaje łoś. Biebrzański Park Narodowy  odkrywa swe uroki bez  względu na porę roku.