Informacja o danych osobowych i prywatności w Obiekcie Land-Gut-Hotel ZAGRODA KUWASY.

Polityka cookies

Biebrza Sp. z o.o. – właściciel obiektu noclegowego Land-Gut-Hotel ZAGRODA KUWASY – przykłada dużą wagę do prywatności swoich Gości oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Obiekt. Obiekt w swojej działalności stosuje się do przepisów chroniących prywatność, w tym w szczególności do Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2016, tzw. RODO.

Obiekt dąży do tego, żeby każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Obiekt miała pełną informację o zakresie, celu i sposobie przetwarzania jej danych osobowych oraz informację o przysługujących jej prawach. Obiekt wykorzystuje w swojej działalności wyłącznie dane niezbędne do realizacji każdego z celów, dla których dane osobowe są przetwarzane.

Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w celach marketingowych lub podobnych.

Jeżeli Obiekt pozyskał Twoje dane osobowe w celach marketingowych lub podobnych masz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie takiego przetwarzania. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnym momencie. Jeżeli Obiekt nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, to przetwarzanie danych zostanie zakończone. Podstawą prawną wniesienia sprzeciwu jest art. 21 RODO.

Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, w tym w celach marketingowych.

Jeżeli Obiekt pozyskał Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Nie wpływa to na ważność przetwarzania danych osobowych w czasie, kiedy zgoda obowiązywała. Podstawą prawą do cofnięcia zgody jest art. 7 RODO. Jeżeli wniesiesz sprzeciw od przetwarzania danych osobowych uznamy, że cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe Gości – osób, które nocowały bądź będą nocowały w Obiekcie

1. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Obiektem umowy o świadczenie usług hotelarskich lub dokonanej rezerwacji. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Obiekt.

2. Obiekt informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Obiektem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

3. Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku ze świadczonymi przez Obiekt usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Obiektu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Obiekt dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatność. Ocena ta doprowadziła Obiekt do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje nadmiernie w prywatność Gościa. Ponadto, taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Obiekt usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy Gościa nie zostaną naruszone.

4. Obiekt informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.

5. W przypadku zarezerwowania noclegu w Obiekcie za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Obiektu przez te podmioty mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego Obiekt pozyskał dane osobowe Gościa, można uzyskać informacje w Recepcji.

 

Informacje wspólne

1. Obiekt informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

a. firmom księgowym/audytorskim współpracującym z Obiektem

b. kancelariom prawnym współpracującym z Obiektem

c. firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Obiektem

d. firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Hotelu

e. firmom kurierskim i pocztowym

f. biurom podróży.

2. Obiekt informuje, że każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz ich poprawiania i aktualizacji (art. 16 RODO). Każdy ma również prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania (art. 21 RODO) oraz do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

3. Obiekt informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

 

Polityka cookies

Pliki cookies („ciasteczka”) to drobne pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Obiekt jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

– dopasowania zawartości naszej strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

-przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów. Statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

– możliwości podejmowania działań marketingowych. Korzystający z naszej strony może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Obiekt informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji naszej strony internetowej.